top of page

คำว่า ลาออกกี่โมง ในภาษาอังกฤษ

อัปเดตเมื่อ 13 ก.ย. 2566

ช่วงที่ผ่านมามีคนถามคำถามนี้บ่อยมากเลยค่ะ ภาษาอังกฤษเราจะถามว่าอย่างไร


What time ...? When ...?


การใช้ประโยคคำถาม "เขาจะลาออกกี่โมง" จะทำได้แบบนี้ค่ะ เช่น

What time will he resign?


และเรายังใช้ when ได้อีกด้วย เนื่องจาก when แปลว่า เมื่อไร

When will he resign?นอกจากนี้ ยังถามอ้อมๆ ได้อีก เช่น

How long do we need to wait for him to resign? ซึ่งเป็นการถามว่าต้องรออีกนานไหม ซึ่งสื่อถึงเวลาได้

เราลองถามคำถาม "กี่โมง" ได้แบบนี้อีกค่ะ

When are we going to get the promotion? เมื่อไรจะได้เลื่อนขั้น


ถ้าเราอยากทำใครว่า กี่โมง ลองนำคำว่า what time/ when/ how long ไปลองใช้กันนะคะ


********* ทำไมต้องเรียนสนทนา #ภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ #ครูจิ๊บ


ครูจิ๊บเป็นติวเตอร์ที่มากประสบการณ์ มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมามากกว่า 15 ปี มีทักษะในการปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน


ครูจิ๊บยังออกแบบหลักสูตรตามระดับความสามารถ เป้าหมาย และความสนใจของคุณ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าระดับภาษาที่ได้เรียนเหมาะสมสำหรับคุณ

ราคาไม่แพง สำหรับคลาสเรียนสนทนาออนไลน์แบบ #ตัวต่อตัว

เริ่มต้นเพียงชั่วโมงละ 550 บาท เท่านั้น


โดยสรุปแล้ว #คลาสเรียนสนทนาออนไลน์ แบบตัวต่อตัวเป็นวิธีที่มี ประสิทธิภาพและสะดวกสบายในการ #พัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษของคุณ

หากสนใจคลาสเรียนสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ของ www.lbecenter.com สามารถสอบถามข้อมูลได้กับครูจิ๊บโดยตรงเลยค่ะ

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page