top of page

เขียน GTE letter อย่างไรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ Genuine Temporary Entrant เพื่อสมัครเรียนต่อในต่างประเทศ

การเขียน GTE letter เพื่อสมัครเรียนต่อในต่างประเทศต้องเน้นให้เหมาะสมกับเกณฑ์ Genuine Temporary Entrant ซึ่งหมายถึงการพิจารณาว่าผู้สมัครจะกลับมาประเทศเกิดหรือไม่หลังจากจบการศึกษา


ในการเขียน GTE letter ควรใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมและชัดเจน เน้นอธิบายวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในต่างประเทศและการเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในประเทศตนเอง ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศที่ต้องการไปเรียนด้วย


นอกจากนี้ ควรเน้นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะเรียนรู้และประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนในต่างประเทศด้วย ด้วยการเน้นเนื้อหาดังกล่าวจะช่วยให้ผู้สมัครสามารถเขียน GTE letter ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ Genuine Temporary Entrant ได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


ครูจิ๊บมีเทคนิคในการเรียงเนื้อหา GTE letter ดังนี้ค่ะ


การแนะนำตัว:

เราควรแนะนำตัวด้วยการเขียนชื่อ อายุ เมือง และประเทศที่เราอยู่


ประวัติการศึกษาของคุณ:

คุณเรียนอะไรและมหาวิทยาลัยไหน เรียนจบเมื่อไหร่ แต่ถ้ายังเรียนอยู่ ให้เราเขียนว่า เรียนจบไปแล้วกี่ภาคเรียน และเหตุผลที่คุณต้องการเรียนใหม่ และเดินทางไปยังออสเตรเลีย


ประวัติการทำงานของคุณ:

บอกเล่าประสบการณ์การทำงานของคุณอย่างละเอียด


ทำไมคุณถึงตัดสินใจเลือกหลักสูตรนี้:

เราบอกเหตุผลที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องเรียนหลักสูตรที่เลือก พูดเกี่ยวกับงานประจำวัน ถ้าเราจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ แต่เรายังไม่เก่งภาษา ทำให้เติบโตในสายอาชีพยากลำบากเพียงใด


หากยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไมภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญ และจะช่วยให้คุณได้งานได้อย่างไร เราจำเป็นต้องโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ว่าคุณจำเป็นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษ


สำหรับกรณีของวิทยาลัย / หลักสูตรทางเทคนิค / การสำเร็จการศึกษา:

อธิบายว่าทำไมถึงตัดสินใจเรียนหลักสูตรนี้ เชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ด้านการทำงานของคุณ และเหตุผลที่ตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ และไม่สามารถเรียนต่อในประเทศไทยได้


ใครจะเป็นผู้จ่ายค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของคุณในออสเตรเลีย:

ให้เราอธิบายว่าใครจะสนับสนุนค่าเรียนของคุณ


วัตถุประสงค์ของคุณเมื่อเดินทางกลับประเทศของคุณคืออะไร:

เราต้องแสดงเจตนากับเจ้าหน้าที่ว่าเราตั้งใจกลับประเทศของเรา และจะใช้หลักสูตรที่สมัครเรียนเป็น "ประตูเปิดทาง" สำหรับการย้ายประเทศหรือไม่


สรุปแล้ว GTE letter เป็นการเขียนจดหมายที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในสถาบันการศึกษาในออสเตรเลีบ การเขียนจดหมายนี้จะต้องมีการอธิบายความสนใจ และความพร้อมในการศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองเลือก และการแสดงความเชื่อมั่นว่าตนเองจะสามารถต่อยอดด้านการศึกษาได้


อย่างไรก็ตาม การเขียน GTE letter นั้นต้องใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยควรมีการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล และไม่มีความผิดพลาดในการใช้ภาษา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและรับรู้ได้ง่าย สุดท้ายควรมีการเชื่อมความคิดเป็นช่วงๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น


หากใครที่กำลังยื่นใบสมัครตามมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้วไม่มั่นใจว่า Letter of Intent หรือ GTE (Genuine Temporary Entrant letter) นั้นมีน้ำหนักพอแล้วหรือไม่ ครูจิ๊บสามารถช่วยให้คำแนะนำ ตรวจ แก้ไขการใช้คำในงานเขียน คอมเมนท์ และเสนอแนะเรื่องประเด็นของเนื้อหา และแก้แกรมมาร์ได้ค่ะ*** ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียง 2,000 บาทต่อ 500 คำเท่านั้น ***


ไม่แพงเลยค่ะ


ติดต่อครูจิ๊บได้ทาง www.facebook.com/lbecenter

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page