top of page

5 เทคนิคการเขียน IELTS Writing Task 2 เพื่อได้คะแนน 7+

IELTS Writing Task 2 เป็นส่วนหนึ่งของการสอบ IELTS ที่เป็นส่วนที่ท้าทายสำหรับผู้สอบหลายคน เนื่องจากต้องเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายเรื่อง หรือแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของเรียงความ Argumentative Essay ซึ่งจะต้องมีการนำเสนอเหตุผล ข้อเท็จจริง และวิเคราะห์เชิงลึกในเรื่องที่กำหนดมา โดยหัวข้อที่แจกจะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง แต่ทุกครั้งที่เราเขียน IELTS Writing Task 2 นั้น เราจะต้องใช้เทคนิคการเขียนที่ถูกต้องเพื่อให้ได้คะแนนสูง


ดังนั้น เพื่อช่วยให้คุณสอบผ่าน IELTS Writing Task 2 ด้วยคะแนน 7+ ได้ ครูจิ๊บจะมาแนะนำเทคนิคการเขียนที่จะช่วยให้เราเขียน IELTS Writing Task 2 ให้ได้คะแนนสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ


1. วางแผนก่อนเขียน


การวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญในการเขียน IELTS Writing Task 2 เพราะจะช่วยให้คุณสามารถแนวคิดหลัก และตัวอย่างที่เหมาะสมต่อเนื่องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนนั้นมีหลายวิธี แต่วิธีที่เหมาะสมสำหรับ IELTS Writing Task 2 คือ การแบ่งแยกความคิดเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อช่วยให้เขียนได้ง่ายขึ้นและมีข้อความที่สอดคล้องกันทั้งหมด แนะนำให้เริ่มต้นด้วยการเขียนสรุปหัวข้อของเรื่อง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรวมแนวคิดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


2. ใช้คำศัพท์และประโยคที่ตรงประเด็น


การใช้คำศัพท์และประโยคที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการเขียน IELTS Writing Task 2 ดังนั้น คุณควรใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมและมีความหมายที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง ในการเขียนประโยคควรใช้ประโยคที่สั้นและกระชับเพื่อให้เนื้อหาดูมีระเบียบและสื่อความหมายอย่างชัดเจน


3. เลือกใช้เทคนิคการเขียนเพื่อเพิ่มคะแนน


เทคนิคการเขียนหลายอย่างสามารถช่วยเพิ่มคะแนนให้กับผู้สอบได้ เช่น การใช้คำบ่งบอกความเห็นที่ชัดเจน การใช้ตัวอย่างที่มีน้ำหนักเพื่อประกอบเหตุผล การใช้ชี้แจงเหตุผลเพื่อเป็นหลักการสำหรับการตัดสินใจ เป็นต้น การใช้เทคนิคการเขียนที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มคะแนนการเขียนของเราได้ค่ะ


4. ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด


การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นสิ่งสำคัญในการเขียน IELTS Writing Task 2 เพราะจะช่วยให้คุณได้คะแนนสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรตรวจสอบความเหมาะสมของคำศัพท์ ประโยค การใช้ช่องว่าง การใช้ตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็ก และข้อผิดพลาดในการสะกดคำ เป็นต้น คุณสามารถใช้โปรแกรมตรวจสอบได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยให้การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดสะดวกและถูกต้องครูจิ๊บมีตัวอย่างหัวข้อเรียงความ IELTS writing task2 จากข้อสอบจริงมาฝากให้เราลองฝึกเขียนเรียงความกันดูค่ะ อย่าลืมจับเวลาให้ไม่เกิน 40 นาทีด้วยนะคะ

  1. Some people believe that the government should provide free education at all levels. To what extent do you agree or disagree?

  2. Some people believe that children should be taught the value of money. Discuss both views and give your opinion.

  3. In many countries, plastic bags are one of the main sources of rubbish causing environmental pollution. Do you think the advantages of using plastic bags outweigh the disadvantages?

  4. Some people believe that people who are born with talent should be the ones who receive special treatment. Others argue that people who work hard and put in effort should be the ones who succeed. Discuss both views and give your opinion.

  5. In many countries, more and more people are choosing to live alone. What are the reasons for this trend? Is it a positive or negative development?

  6. Some people think that job satisfaction is more important than job security, while others believe that having a secure job is more important. Discuss both views and give your opinion.

  7. In some countries, there is a trend towards a shorter working day. What are the reasons for this trend? Is it a positive or negative development?

  8. Some people think that the best way to reduce crime is to give longer prison sentences. Others, however, believe there are better alternative ways of reducing crime. Discuss both views and give your opinion.

  9. In many countries, the tradition of families having meals together is disappearing. Why is this happening? What are the effects on individuals and society?

  10. Some people believe that the only purpose of museums is to educate. Others believe that they should entertain as well. Discuss both views and give your opinion.

การเขียน IELTS Writing Task 2 เพื่อได้คะแนนสูงต้องใช้เทคนิคการเขียนที่ถูกต้อง รวมถึงการวางแผนก่อนเขียน เลือกใช้คำศัพท์และประโยคที่ตรงประเด็น ใช้เทคนิคการเขียนเพื่อเพิ่มคะแนน ตรวจสอบและและฝึกฝนการเขียนของเราอย่างสม่ำเสมอ เราจึงจะสามารถพัฒนาฝีมือเขียนเพื่อสอบ IELTS Writing Task 2 ได้ด้วยความสำเร็จ และได้ผลการสอบที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะ


หากใครยังไม่แน่ใจเรื่องทักษะการเขียนเรียงความ IELTS task 2 ของตัวเอง สามารถลงเรียน online กับครูจิ๊บได้ค่ะ เพราะการเรียน IELTS ออนไลน์มีประโยชน์มากมาย เพราะเป็นการเรียนรู้ที่สะดวกสบายและยืดหยุ่น เราสามารถเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกและจากที่ใดก็ได้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเรียนที่ไกล นอกจากนี้ ครูจิ๊บเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนเขียนเรียงความ IELTS ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำและการสอนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการให้เทคนิคที่ช่วยให้เราเข้าใจการเขียนได้ง่ายขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ IELTS Writing Task 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page