top of page

แขนเทียม ภาษาอังกฤษ คือ

จากกิจกรรมนี้ บริษัท IRPC ได้ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติเพิ่มพิมพ์แขน มือและนิ้วเทียมพลาสติกให้กับผู้ที่สูญเสียอวัยวะไปในจังหวัดสุโขทัย...

bottom of page