top of page
ฉลองครบรอบ 5 ปี

5th Anniversary

ฉลองครบรอบ 5 ปีของ LBE Center

ครูจิ๊บจัดโปรโมชั่น ลดค่าตรวจ

Statement of Purpose (SOP) 5%

สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโทในต่างประเทศ

ทั้งอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไต้หวัน และประเทศอื่นๆ 

สนใจติดต่อครูจิ๊บได้เลยค่ะ

หมดเขต 31 Dec 2023

*กรุณาแจ้งโปรโมชั่นว่าเห็นจากเว็บไซต์*

เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ

มาฟังเทคนิคการเตรียมตัวก่อนไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์กับครูจิ๊บได้ที่ร้านบลูสะเป๊ด สถานีวงเวียนใหญ่วันที่ 2 February 2020

เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ

มาฟังเทคนิคการเตรียมตัวก่อนไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์กับครูจิ๊บได้ที่ร้านบลูสะเป๊ด สถานีวงเวียนใหญ่วันที่ 27 October 2019

bottom of page