top of page

phenomenon และ phenomena ต่างกันอย่างไร

มีใครเคยสงสัยไหมคะว่า ทำไมมีทั้ง phenomenon และ phenomena มันต่างกันยังไง ใช้ยังไง ครูจิ๊บมีคำอธิบายค่ะ


คำว่า phenomenon และ phenomena แปลว่า ปรากฏการณ์ ซึ่ง phenomenon เป็นคำนามเอกพจน์ และ phenomena คำนามพหูพจน์ค่ะ ดังนั้น phenomenon อาจจะมี a/the นำหน้า เพื่อแสดงจำนวน This phenomenon made me realise my worth. ปรากฏการณ์นี้ทำให้ฉันรู้คุณค่าของตัวเอง ส่วน phenomena อาจจะใช้ the นำหน้าคำนามพหูพจน์ค่ะ Climate change leads to different phenomena. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ********* ทำไมต้องเรียนสนทนา #ภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ #ครูจิ๊บ ครูจิ๊บเป็นติวเตอร์ที่มากประสบการณ์ มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมามากกว่า 10 ปี มีทักษะในการปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ครูจิ๊บยังออกแบบหลักสูตรตามระดับความสามารถ เป้าหมาย และความสนใจของคุณ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าระดับภาษาที่ได้เรียนเหมาะสมสำหรับคุณ ราคาไม่แพง สำหรับคลาสเรียนสนทนาออนไลน์แบบ #ตัวต่อตัว เริ่มต้นเพียงชั่วโมงละ 550 บาท เท่านั้น โดยสรุปแล้ว #คลาสเรียนสนทนาออนไลน์ แบบตัวต่อตัวเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายในการ #พัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษของคุณ หากสนใจคลาสเรียนสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ของ www.lbecenter.com สามารถสอบถามข้อมูลได้กับครูจิ๊บโดยตรงเลยค่ะ See Insights Comment


ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page